EHP 1500 - EHP 1500 PLC 2.2Dźwigi towarowo - osobowe › EHP 1500 e EHP 1500 PLC cabin 2.2x1.4 mt
Winda towarowo - osobowa EHP 1500 e EHP 1500 PLC cabin 2.2x1.4 mt